Zákaznícka zóna

Meno:
Heslo:

Všetko na jednom mieste

Referencie na nami realizované projekty

Zákazkové programovanie informačných systémov a špeciálne projekty

General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic
(Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky)

The map registry project.
Computer based nomenclature of military maps used for classification and retrieval.

National labour inspectorate
(Národný inšpektorát práce)
Information system for internal process automation

Nuclear Power Plant Jaslovské Bohunice
(Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice)
Information system for logistics and transport control.

Topvar Brewery
(Pivovar Topvar)
Information system for logistics and transport control.

SURE-A ltd.
Information system for digital photography order processing.

Dodávka serverov a výpočtovej techniky

State Treasury of the Slovak Republic
(Štátna pokladnica)
Server and client computers supply and setup

Debt and Liquidity Management Agency
(Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity)
Server and client computers supply and setup

E-shop

Renost Ružomberok - slovenský výrobca koliesok, kladiek a rolovacích koliesok
Zákazkový internetový obchod s prepojením na ekonomickú agendu (objednávky, sklad, fakturácie)
www.kolieska.com

Internetové prezentácie

Noema s.r.o.
www.noema.sk

Corporate identity

Noema s.r.o.
Návrh identity, návrh polepov autoparku a predajní, grafická príprava tlačovín

Lapin - Mäsozávod Dobrá Niva, Mäsovýroba Medzibrod
Logo design